7.1 Initial Research

This passage provides an overview of the system of education in Ukraine. Read the passage and then check whether you have understood it by doing Exercise 7.1A.

Система освіти України

1. Дошкільна освіта.

Дошкільну освіту здійснюють дошкільні навчальні заклади, наприклад: ясла, ясла-садки, дитячі садки, будинки дитини, дитячі будинки інтернатного типу, ясла-садки сімейного типу, центри розвитку дитини.

2. Загальна середня освіта.

Загальна середня освіта здобувається в школах трьох ступенів: перший – початкова школа (1-4 клас), що забезпечує початкову загальну освіту, другий – основна школа (5-9 клас), що забезпечує базову загальну середню освіту, третій – старша школа (10-11 клас), що забезпечує повну загальну середню освіту.

Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об´єднань. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

3. Позашкільна освіта.

До позашкільних закладів освіти належать палаци, будинки, центри, станції дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі заклади освіти, бібліотеки, дитячі театри, парки, оздоровчі центри та інші заклади.

4. Професійно-технічна освіта.

Професійно-технічними закладами освіти є: професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне училище, навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат, інші типи закладів, що надають робітничу професію.

5. Вища освіта.

Вищими закладами освіти є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет.

6. Післядипломна освіта.

До закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення; навчально-курсові комбінати; підрозділи вищих закладів освіти (філії, факультети, відділення та ін.); професійно-технічні заклади освіти; відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.

7. Аспірантура.

Здійснюється при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін перебування в аспірантурі (здобуття ступеня кандидата наук) не перевищує трьох років.

8. Докторантура.

Здійснюється при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Термін перебування в докторантурі (здобуття ступеня доктора наук) не перевищує трьох років.

9. Самоосвіта.

Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об´єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, навчальні теле-, радіопрограми тощо.

Виходячи зі структури освіти в Україні законодавством встановлено відповідні освітні рівні:

  • початкова загальна освіта;
  • базова загальна середня освіта;
  • повна загальна середня освіта;
  • професійно-технічна освіта;
  • базова вища освіта;
  • повна вища освіта.

Exercise 7.1A

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2011 Marta Jenkala