D

damage

1. збиток, шкода.

2. пошкодження.

3. втрата.

damages

1. збитки.

2. компенсація (грошова) за збитки.

3. відшкодування збитків.

dangerous driving

небезпечне керування автомобілем, спричинене порушенням норм, якими керується компетентний та обережний водій.

dangerous offender

небезпечний злочинець, якого засуджено за скоєння насильницьких або статевих злочинів, передбачених Законом про кримінальне правосуддя 2003 р.

data protection

захист особистих даних громадян, які зберігаються в комп’ютерних (а також у деяких некомп’ютерних) базах даних та картотеках; регулюється Законом про захист даних 1998 р.

days of grace

див. grace period

de bene esse

про умовну дію, яка через неможливість виконання нормальної дії є найбільш доцільною в даній ситуації.

de facto

де-факто; фактично, на ділі (на відміну від de jure, див. там-то).

de jure

де-юре; юридично, на підставі закону (на відміну від de facto, див. там-то).

death by misadventure

смерть внаслідок нещасного випадку (не спричинена злочином або недбалістю).

debenture

облігація; документ, у якому викладено та засвідчено умови позики.

debt

1. борг.

2. заборгованість.

debtor

1. боржник.

2. дебітор.

deceipt

обман, умисне або необережне надання особі неправдивої інформації (делікт).

deception

фальшиве наведення факту або фактів (включно з повідомленням про існування наміру). Не розглядається як злочин, але може увійти до складу інших правопорушень.

declaration

1. заява, декларація.

2. усне або письмове потвердження, яке дає свідок не під присягою.

declaratory judgment

судове рішення, у якому сформульовано висновок суду про питання права або про права сторін (у висновку не передбачено засобу для виконання рішення).

decree

1. декрет.

2. судове рішення, судова постанова.

decree absolute

рішення суду щодо розірвання або скасування шлюбу (чи презумпції смерті), яке остаточно припиняє шлюб. Переважно видається 6 тижнів після decree nisi, див. там-то.

decree nisi

умовне рішення суду щодо розірвання або скасування шлюбу (чи презумпції смерті), що набирає чинності після видання судом decree absolute (див. там-то), якщо не буде оспорене до цього терміну.

deed

формально складений односторонній письмовий акт, на лицевому боці якого точно зазначено, що цей документ є "deed" і що є законно оформлений (з 1990 р. не обов’язково за печаткою).

deed of covenant

формально складений письмовий акт (див. deed), із зазначенням зобов’язання або обіцянки.

deed poll

односторонній формально складений письмовий акт (див. deed), напр., такий, що дозволяє фізичній особі змінювати ім’я та/або прізвище.

deemed

(який) вважається. Слова, які використовують для штучного тлумачення слів або фраз (напр., у законі), і які забезпечують однозначне сприйняття інформації.

defamation

дифамація, розповсюдження неправдивої інформації про особу.

default

невиконання правового зобов’язання.

default judgment

заочне рішення суду на користь однієї сторони, якщо інша сторона не виконала зобов’язання або наказу суду, чи не сплатила до 14 днів після вручення позовного документу належної суми.

також judgment on liability

defect

дефект, недолік, вада.

defence

1. оборона.

2. захист (у суді).

3. заперечення позову відповідачем.

defence statement

письмова заява обвинуваченого у кримінальному правопорушенні із зазначенням підстав для заперечення обвинувачення відповідно до Закону про кримінальне провадження та розслідування 1996 р.

defendant

1. відповідач.

2. обвинувачений, підсудний.

deferred sentence

вирок, відкладений для розгляду судом поведінки та/або особистих обставин засудженого.

defrauding

введення в оману, яке порушує право особи на власність.

degrading treatment or punishment

поводження або покарання, яке принижує гідність; викладене у Європейській Конвенції з прав людини 1950 р. та у Законі про права людини 1998 р.

delegated legislation

підзаконні нормативні акти.

також subordinate legislation

delegated resolution

див. negative resolution

delegation

делегування; передача влади, функцій або повноважень на певний час.

delivery

1. доставка.

2. передача.

demanding with menaces

вимагання грошей або іншого виду матеріальної користі із застосуванням погроз; шантаж.

demise

1. передача майна за заповітом або орендою.

2. оренда.

3. смерть.

demurrer

формальне заперечення проти стосовності фактів, зазначених у позові або обвинувальному акті.

dependant

особа на утриманні (іншої особи).

deponent

свідок, що під присягою дає свідчення (афідавіт), які опісля у письмовій формі можуть бути використані у справі.

deportation

депортація. Регулюється Законом про імміграцію 1971 р., а після внесення поправок до цього закону Законом про імміграцію та притулок 1999 р. та Законом про національність, імміграцію та притулок 2002 р.

depose

давати афідавіт або інші письмові свідчення під присягою.

deposition

свідчення під присягою, які опісля у письмовій формі можуть бути використані у справі.

deprave

розбещувати. Термін переважно використовують стосовно публікацій непристойного характеру (obscene publication, див. там-то).

deputy

1. заступник, виконувач обов’язків.

2. особа, призначена судом приймати рішення щодо особистих побутових справ недієздатного відповідно до Закону про психічне здовор’я 2005 р.

derivative deed

додатковий формально складений письмовий акт (див. deed), що змінює, потверджує або розширює компетенцію акта, до якого він є додатком.

derogation

дерогація; зменшення, обмеження або часткове скасування компетенції, сили або дії закону, права або зобов’язання. Особливо стосується законодавства ЄС, яке передбачає звільнення держав-членів від зобов’язань щодо конкретних директив чи правил.

desertion

проживання без попередньої згоди іншої сторони одного з членів подружжя нарізно (при цьому не обов’язково, щоб одна сторона залишила подружній дім).

design right

правовий захист зовнішнього вигляду (форми, орнаменту тощо) винаходу, на відміну від патенту (patent, див. там-то), який стосується його внутрішнього стану, тобто функціонування.

detention

1. позбавлення волі після арешту.

2. утримання під вартою.

detention and training order (DTO)

наказ про позбавлення волі правопорушника віком від 12 до 17 років за вчинення правопорушення, за яке дорослих карають тюремним ув’язненням.

determinable interest

право на власність, яке з настанням визначеної події підлягає призупиненню (подія може відбутися або не відбутися).

devil

1. молодший баристер, який за певну оплату виконує деякі обов’язки старшого баристера (старший баристер є відповідальним за роботу молодшого колеги).

2. (Шотландія) те саме, що pupil (див. там-то).

devise

заповідальне дарування нерухомого майна.

devolution

1. деволюція. У Сполученому Королівстві відбулася часткова передача влади Шотландському Парламентові (Закон про Шотландію 1998 р.), Національній асамблеї Уельсу (Закон про управління Уельсом 1998 р.) та Асамблеї Північної Ірландії (Закон про Північну Ірландію 1998 р.). Парламент Сполученого Королівста має право призупинити дію останнього закону, що було зроблено у 2002-2007 рр.

2. передача майна одним власником іншому.

dictum

думка або позиція, висловлена суддею щодо питання права.

див. також obiter dictum

digital signature

електронний цифровий підпис; регулюється Міжнародною Організацією зі Стандартизації та Законом про електронний зв’язок 2000 р.

diminished responsibility

обмежена осудність, яка не є підставою для неосудності. Використовується як частковий захист у позові про умисне вбивство.

diplomatic immunity

дипломатичний імунітет, закріплений Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 р. та Законом про дипломатичні привілеї 1964 р.

direct evidence

прямий доказ, пряме свідчення свідка перед судом, на відміну від непрямого доказу або свідчення (circumstantial evidence, див. там-то).

direct examination

див. examination-in-chief

direction to jury

напуття або вказівки щодо питання права, які суддя виголошує присяжним під час слухання.

directions

вказівки судді щодо управління справою, які включають розклад досудових процедур.

directive

директива; один із видів законодавства ЄС.

director

директор; чиновник компанії, призначений згідно з положенням статуту і правилами компанії.

Director of Public Prosecutions (DPP)

Директор публічних переслідувань, голова Crown Prosecution Service (див. там-то), який відповідає за порушення, розслідування кримінальних справ та переслідування обвинувачених у судовому порядку.

disability

1. неповноспроможність.

2. недієздатність та/або неправоздатність (incapacity, див. там-то).

disabling statute

законодавчий акт, який не дозволяє визначеній особі або групі осіб користатися конкретним правом або конкретними свободами.

disbar

виключати адвоката з його професійної асоціації (Inn of Court), позбавляючи його права адвокатської практики.

discharge

звільнення від відповідальності, зобов’язання або боргу. Насамперед стосується звільнення від договору, відновлення боржника у правах та звільнення судом засудженого без видання наказу про виконання вироку.

disclaimer

1. зречення, відмова від права, претензії або майна.

2. невизнання або відмова від відповідальності.

disclosure and inspection of documents

у цивільному провадженні, розкриття документів у справі однією стороною іншій стороні.

discontinuance

судове повідомлення щодо припинення справи за бажанням позивача.

discovery and inspection of documents

див. disclosure and inspection of documents

discretion

див. judicial discretion

discretionary trust

довірча власність, яка залишена на розсуд довірчого власника щодо особи чи осіб, кому передається майно, та щодо його розміру.

discrimination

дискримінація, насамперед заснована на расових, гендерних, релігійних, або вікових ознаках, або скерована проти неповноспроможних. Переслідується на основі широкого спектру положень законодавства, включаючи Закон про дискримінацію статі 1975 р., Закон про расові відносини 1976 р., Закон про дискримінацію неповноспроможних 1995 р. тощо.

dishonesty

нечесність, елемент складу злочину крадіжки та подібних злочинів.

dishonour

(у комерційному праві) відмова від акцепту або сплати векселя.

dismissal of action

(у цивільному провадженні) припинення справи на користь відповідача.

disorderly house

дім розпусти або приміщення, в якому відбуваються вистави чи виставки, що схильні розбещувати або грубо порушувати громадську пристойність.

dispensation of justice

правосуддя.

disposition

передача земельної власності на підставі певних дій власника, зокрема продажу, дарування, заповідання або обміну.

dispute

цивільний спір, який переважно регулюється позасудово.

disqualification

позбавлення особи права або прав внаслідок вчинення злочину або невиконання конктретних вимог. Переважно застосовується щодо заборони керувати автомобілем (на визначений період).

dissolution

законне розірвання шлюбу, довірчої власності тощо.

distinguishing a case

обґрунтування підстав для розгляду справи на відмінних засадах від попередньо розглянутої подібної справи, що послужила прецедентом.

distrain

накладати арешт на майно з метою забезпечення виконання зобов’язання.

distress

накладання арешту на майно з метою забезпечити виконання зобов’язання.

district judge

суддя окружного суду, «суду графства»; (раніше) registrar.

district judge (magistrates' courts)

штатний суддя, який засідає в мировому суді; (раніше) stipendiary magistrate.

district registry

районне відділення адміністрації Верховного суду.

disturbance

1. порушення права (напр., права проходу чи проїзду).

2. скасування прав особи на підставі чинного законодавства.

Divisional Court

апеляційний суд одного з трьох відділень Високого суду правосуддя (див. High Court of Justice).

Divisions of the High Court

відділення Високого суду правосуддя.

див. Queen’s Bench Division, Chancery Division, Family Division

divorce

законне розірвання шлюбу. Не включає підстав недійсності шлюбу (див. nullity of marriage) або презумпції смерті.

DNA fingerprinting

генетичний аналіз ДНК.

також genetic fingerprinting

DNA sample

проба ДНК.

dock

лава підсудних.

docket

1. резюме провадження у справі, введене до реєстру суду.

2. перелік справ до слухання.

documentary evidence

письмове свідчення.

doli capax

такий, що може вчинити незаконну дію. Дітей віком до 10 років вважають такими, що не здатні вчинити злочин. Дітей віком після 10 років вважають doli capax (дорослими), хоча їхні справи розглядаються спеціальними судами.

domestic law

національне, внутрішнє право країни, на відміну від міжнародного права.

domestic tribunal

внутрішній трибунал професійного об’єднання (напр., правників, медичних працівників тощо), який вирішує його дисциплінарні справи.

domestic violence

фізичне насильство, вчинене одним із членів подружжя (або партнером) іншому.

див. також battered spouse (cohabitant)

domicile

країна, яку особа вважає законною країною проживання.

dominant tenement

земельне майно, на користь якого існує сервітут.

double criminality

подвійна кримінальність; правило екстрадиції, за яким вчинок визнаний злочином за законодавством як держави, що вимагає екстрадиції злочинця, так і держави, від якої вимагають.

double jeopardy

захист із покликанням на недопустимість повторного переслідування у одній і тій же справі особи, яка раніше була визнана невинною. Після впровадження Закону про кримінальне правосуддя 2003 р. такий захист не прийнятний під час обвинувачень у важких злочинах, якщо після першого переслідування виявлено нові докази у справі.

draft

1. проект (договору, угоди, закону тощо).

2. вексель, тратта.

driver

водій; також особа, яка є за кермом під час буксирування.

driving licence

«ліцензія на керування автомобільним транспортом»; права водія.

driving while disqualified

керування автомобілем під час заборони на водіння.

див. disqualification

drugs

див. controlled drugs

drunken driving

керування автомобілем у стані сп’яніння.

drunkenness

сп’яніння. Перебування у громадському місці у стані вираженого сп’яніння вважається правопорушенням.

dubitante

про суддю, який висловлює сумнів щодо правильності питання права, при цьому не бажаючи визнати його неправильним.

due diligence

правовий обов’язок застосовувати всі розумні заходи для дослідження, визначення і контролю фактів. Застосовується в різних ситуаціях, насамперед у ділових та/або контрактових питаннях.

due process (of the law)

правове провадження згідно із законами та правилами юриспруденції, з метою захисту та виконання приватних прав.

duress

тиск, тобто фізичне насильство або погрози застосування фізичного насильства, які впливають на поведінку людини. Дії, вчинені під тиском, переважно не є дійсними.

During Her (His) Majesty's pleasure

«за велінням Її (Його) Величності». Невизначений період позбавлення волі особи, яка вчинила злочин, але була визнана невинною через неосудність.

duty

1. обов’язок.

2. мито.

duty of care

правове зобов’язання бути обережним, обачним з метою не заподіяти шкоди іншій особі.

duty solicitors

соліситори, які чергують у мировому суді з метою надавати юридичну пораду та допомогу відповідачам, що не мають власного адвоката.

dying declaration

усна або письмова передсмертна заява особи щодо причини її смерті.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala