E

easement

сервітут.

ecclesiastical courts

церковні суди: (1) суди дієцезій (consistory courts), (2) апеляційні суди (Court of Arches, Chancery Court of York), (3) Judicial Committee of the Privy Council (див. там-то), який розглядає апеляційні скарги щодо рішень провінційних судів, не включаючи питань доктрини або обряду, та (4) апеляційний суд, який розглядає справи та апеляційні скарги щодо питань доктрини та обряду (Court of Ecclesiastical Causes Reserved).

ecclesiastical law

див. canon law

effective date

дата набуття чинності (закону, договору тощо).

eggshell skull rule

правило «черепа з яєчної шкаралупи», згідно з яким правопорушник, який вчинив делікт, не має права скаржитись, якщо нанесені іншій особі тілесні ушкодження через деяку слабкість організму потерпілого (напр., надмірно тонкий череп), виявилися важчими, ніж він передбачав.

either-way offence

див. offence triable either way

election

1. вибори.

2. доктрина права справедливості (насамперед застосовується в заповітах), відповідно до якої особа повинна або прийняти користі і зобов’язання, подані в одному документі, або відмовитись і від того, і від іншого.

elector

1. виборець.

2. (у праві справедливості) особа, яка робить вибір згідно з доктриною election (див. там-то, 2).

Electoral Commission

Виборча комісія (створена в рамках Закону про політичні партії, вибори та референдуми 2000 р.), яка стежить за законністю виборів до Європейського Парламенту, Парламенту Сполученого Королівства, Шотландського Парламенту і Асамблей Уельсу та Північної Ірландії, а також здійснює нагляд за фінансуванням політичних партій.

electronic signature

див. digital signature

electronic surveillance

електронне спостереження (напр., за підозрілою поведінкою).

electronic tag

електронний браслет.

eleemosynary corporation

благодійна організація, яка надає допомогу приватним особам, що опинилися в матеріальній скруті.

embezzlement

попередній термін на привласнення або розтрату працівником майна, довіреного йому працедавцем. Зараз підлягає переслідуванню як форма крадіжки (theft, див. там-то).

embracery

намагання незаконно впливати на присяжних обіцянками, намовлянням, благанням, грошима, частуванням тощо.

emergency powers

повноваження уряду під час надзвичайного стану. Надзвичайний стан проголошується королівською прокламацією згідно із Законами про надзвичайні повноваження 1920 та 1964 рр. та Законом про цивільні непередбачені події 2004 р.

emergency protection order

тимчасовий судовий наказ (згідно із Законом про дітей 1989 р.) про взяття під опіку властей дитину, якій загрожує заподіяння шкоди.

eminent domain

право держави на примусове вилучення приватної власності.

див. також expropriation

empanel

укладати список присяжних у справі.

Employment Appeal Tribunal (EAT)

апеляційний суд у трудових справах, який розглядає апеляційні скарги щодо рішень трудових трибуналів.

employment tribunal (ET)

будь-який із видів трудового трибуналу, створених за законодавством про захист зайнятості та утверджених Законом про трудові (попередньо промислові) трибунали 1996 р.

попередньо industrial tribunal

enabling statute

законодавчий акт, який надає особі права або повноваження.

enacting words

вступні слова до акта Парламенту, які надають йому чинності.

enactment

1. законодавчий акт Парламенту, Генерального синоду Англіканської церкви тощо (не включає підзаконних нормативних актів).

2. прийняття законодавчого акту.

encroachment

поширення власного права за рахунок права іншої особи; стосується насамперед вторгнення на земельну ділянку іншої особи.

encumbrance (incumbrance)

право на землю особи, яка не є її власником (напр., сервітут, оренда тощо).

endorsement

1. підпис на звороті документа, особливо переказного векселя.

2. процедура зазначення дорожньо-транспортних правопорушень на посвідченні прав (ліцензії) водія.

endowment

пожертвування, яке надає постійні доходи (від капіталу) для діяльності благодійної організації.

enforcement

1. виконання (закону, судового наказу тощо).

2. застосування (права).

enforcement of judgment

(у цивільному провадженні) процедура виконання судового рішення.

enfranchisement

1. надання виборчих прав.

2. надання права представництва у парламенті або іншому виборному органі.

English law

англійське право; система права Англії та Уельсу, яка водночас є засадничою для правових систем більшості країн Британської співдружності націй та штатів США.

enlargement

законне збільшення прав на земельну власність.

entail

майорат, обмеження права успадкування до визначеної спадкової лінії (напр., чоловічої).

entailed interest

право на землю, успадкування якого обмежене до спадкоємців за походженням загалом або до конкретної групи (напр., по чоловічій лінії) зокрема.

також tail

entering judgment

(у цивільному праві) формальне занесення судового рішення до відповідного протоколу.

entrapment

провокація злочину з метою його викриття (не є захистом в англійському судочинстві).

entry into possession

поява особи на земельній ділянці з метою ствердження або відстоювання будь-якого права, пов’язаного із ділянкою.

entry without warrant

проникнення правоохоронних органів до приміщення без ордера на обшук. Дозволено за згодою власника або для здійснення арешту чи обшуку у зв’язку із правопорушеннями, які переслідуються згідно з обвинувальним актом.

Equal Opportunities Commission

(попередньо) Комісія з рівних можливостей. Зараз її функції виконує Комісія з рівності та прав людини, Equality and Human Rights Commission (див. там-то).

Equality and Human Rights Commission (EHRC)

Комісія з рівності та прав людини, встановлена Законом про рівність 2006 р. Відповідає за забезпечення вікової, гендерної та релігійної рівності та сприяє громадському розумінню Закону про права людини 1998р.

equality clause

(у контракті про наймання на роботу) стаття про рівність, відповідно до положень якої передбачено рівні умови праці і трудові права жінок та чоловіків.

equitable

на засадах права справедливості.

equity

1. природна справедливість.

2. право справедливості, на відміну від звичайного права.

3. вимога або право на засадах природної справедливості.

error

юридична помилка щодо винесення рішення суду або провадження.

error of law on the face of the record

помилка суду нижчої інстанції, яка є очевидною із протоколу справи (може зумовити скасування рішення Високим судом).

escape

втеча з-під варти.

espousal of claim

заходи вжиті державою з метою задоволення скарги від імені одного з її громадян.

essence of a contract

важлива або суттєва умова договору.

estate

1. (у земельному праві) тривалість майново-правового інтересу щодо землі (згідно з теорією в Англії та Уельсі Корона є власником усієї землі, а інші особи володіють землею упродовж визначеного терміну. На практиці це володіння ототожнено з власністю).

2. (у спадковому законодавстві) сукупність майна особи.

estate owner

власник правово-майнового інтересу щодо землі.

estate pur autre vie

право щодо нерухомого майна, обмежене періодом життя іншої особи.

estate subsisting at law

див. legal estate

estoppel

правило, що позбавляє особу права заявляти або заперечувати факти, які випливають із її попередньої поведінки, заяв або заперечень.

estovers

право орендаря на отримання лісоматеріалів з угідь орендодавця.

European arrest warrant

Європейський ордер на арешт, виданий однією державою-членом ЄС з метою арешту і приведення до суду іншою державою-членом особи, яку розшукують. Набув чинності з 2003-2004 рр.

European Convention on Human Rights

Європейська конвенція з прав людини 1950 р. (у Сполученому Королівстві набула чинності 2000 р.).

European Court of Human Rights

Європейський Суд з прав людини.

European Court of Justice

див. Court of Justice of the European Union

European Parliament

Європейський парламент, до складу якого входять 736 депутатів (Members of the European Parliament, MEPs), у тому числі 72 зі Сполученого Королівства.

euthanasia

евтаназія; дія, що спричинює смерть з метою уникнути страждання.

eviction

виселення орендаря або іншого жителя з приміщення. За Законом про захист проти виселення 1977 р. таку дію кваліфікують як кримінальне правопорушення, якщо здійснена без судового наказу.

evidence

1. доказ, докази.

2. свідчення.

3. підтвердження.

evidence, law of

доказове право.

evidence-in-chief

свідчення, отримані під час допиту свідка стороною, яка його викликала до суду.

ex parte

односторонній, здійснений (вчинений) без повідомлення іншої сторони або за її відсутності. Зараз замінений терміном without notice (див. там-то).

ex post facto

про законодавчий або юридичний акт, який має зворотну (ретроспективну) силу.

examination

опитування свідка під присягою або урочистою заявою.

examination-in-chief

первинне опитування свідка стороною, яка його викликала.

також direct examination

examining justice

мировий суддя, який розглядає матеріали позову проти обвинуваченого та приймає рішення щодо достатності підстав для подальшого провадження у суді Корони.

exchange of contracts

обмін контрактами (переважно на продаж-купівлю землі або нерухомості), внаслідок чого договір набуває чинності.

exchange of medical reports

(у цивільних позовах про тілесне ушкодження) взаємне розкриття сторонами медичних висновків з метою позасудового врегулювання позову.

excluded material

конфіденційний матеріал (напр., особисті дані) для використання у кримінальному розслідуванні (доступний тільки за ордером, виданим суддею окружного суду).

exclusionary rules

(у доказовому праві) правила, які забороняють доведення певних фактів.

excusable homicide

вбивство, яке є поза кримінальною відповідальністю, через відсутність грубої недбалості.

excuse

вид захисту у кримінальному праві, особливістю якого є намагання довести відсутність провини обвинуваченого через, напр., неосудність тощо.

execution

1. виконання судового наказу про стягнення боргу, насамперед через вилучення майна боржника.

2. юридичне оформлення документа.

3. виконання судового вироку про смертну кару.

execution of will

підтвердження чинності заповіту.

executor

виконавець заповіту (призначений спадкодавцем у заповіті).

див. також administrator

executory

невиконаний, який підлягає виконанню в майбутньому.

executory trust

часткова або неповна довірча власність, яка потребує додаткових вказівок або дій її засновника.

також imperfect trust

exemplary damages

збитки, присуджені з метою покарати відповідача, замість або крім відшкодування збитків відповідачеві; штрафні збитки.

також punitive damages, vindictive damages

exemption

звільнення від зобов’язання або підданства.

exemption clause

умова договору, метою якої є спроба зняти або обмежити зобов’язання однієї зі сторін за конкретних умов.

exhibit

експонат, речовий доказ у кримінальній або цивільній справі.

expert opinion

див. opinion evidence

expert witness

свідок-експерт.

express terms

письмова або усна умова контракту, включена за згодою сторін.

express trust

довірча власність, створена позитивно висловленим наміром засновника.

див. також three certainties

expropriation

примусове вилучення приватного майна державою для державних або суспільних цілей, переважно без виплати компенсації.

extinguishment

припинення або скасування права або майнового права.

extortion

(у звичайному праві) вимагання грошей або іншої вигоди урядовим чиновником.

extradition

екстрадиція. Регулюється Законом про екстрадицію 2003 р.

extrajudicial divorce

позасудове розірвання шлюбу

див. ghet, talaq

extrinsic evidence

свідчення, на яке є покликання в документі, але яке не потверджене документом.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala