land charge

право на землю, що передбачає виконання землевласником зобов’язань щодо іншої особи.

land registration

внесення прав на земельну власність до місцевого відділення земельного кадастру.

Land Registry

Земельний кадастр (встановлений Законом про реєстрацію землі 1925 р.), повноваження якого було поновлено Законом про реєстрацію землі 2002 р.

landlord

орендодавець (причому не обов’язково власник землі або нерухомого майна; включає фізичних осіб, органи місцевого самоврядування, довірчих власників тощо).

lapse

припинення юридичної сили заповідального відказу рухомого майна у випадку, коли відказоодержувач помре до відкриття спадщини (до смерті спадкодавця).

lapse of offer

скасування пропозиції внаслідок закінчення терміну, смерті або невиконання зобов’язання.

larceny

(до 1969 р.) викрадення та винесення майна. Зараз theft (див. там-то).

last will (and testament)

остання воля, заповіт.

law

1. право (система законів).

2. закон, акт (парламенту).

3. законодавство.

4. правово-судова система.

5. правознавство, юридичні науки.

law and order

правопорядок.

Law Commission

комісія з перегляду чинного права і його систематичного реформування та розвитку.

Law Lords (Lords of Appeal in Ordinary)

(до Закону про конституційну реформу 2005 р.) спеціально призначені члени Палати лордів (судді), які здійснювали судові функції Палати. Зараз ці функції виконує Верховний суд.

також judicial committee of the House of Lords

law of equity

право справедливості.

див. equity

law of nations

міжнародне право.

див. jus gentium

law of the sea

міжнародне морське право.

law of torts

деліктне право.

див. tort

law officers of the Crown

«юристи корони», Attorney General (див. там-то), Solicitor General (див. там-то), Lord Advocate (див. там-то), Solicitor General for Scotland, Attorney General for Northern Ireland.

law reports

збірки основних даних про судові справи, судові рішення та прецеденти.

Law Society

професійні асоціації соліситорів Англії та Уельсу, Шотландії, Північної Ірландії.

lawful

1. законний.

2. правомірний.

lawyer

1. юрист, правник.

2. адвокат, баристер.

3. соліситор.

4. юрисконсульт.

lay magistrate

див. justice of the peace

lay representative

неправник (знайомий, колега, родич), який супроводжає особу під час явки до суду.

laying an information

подання мировому судді інформації про правопорушення.

див. information

lead evidence

заслуховувати або наводити докази чи свідчення.

leader (leading counsel)

головний (старший) адвокат-баристер сторони.

leading case

справа, що зумовлює судовий прецедент.

leading junior counsel

старший баристер (але не Queen’s Counsel, див. там-то) як головний адвокат сторони.

leading question

навідне запитання (не дозволено ставити під час первинного опитування свідка).

lease

оренда, володіння нерухомим майном на визначений мінімальний термін.

leasehold

володіння на правах оренди (lease, див. там-то).

leave of the court

дозвіл суду. Переважно у фразі “by leave of the court”, за дозволом суду.

leave to appeal

дозвіл суду подати апеляцію (оскарження) на його рішення.

legacy

заповідальне відказування особистого майна.

legal action

судовий позов. Переважно у фразі “to take legal action”, подавати позов, переслідувати в судовому порядку.

legal aid scheme

(попередньо) система оплати судових витрат незаможним особам. З 2000 р. замінена службою Community Legal Service (див. там-то).

legal costs

1. сплата послуг адвоката.

2. судові витрати.

legal estate

земельна власність або правовий інтерес на землю на основі fee simple absolute in possession (див. там-то) або term of years absolute (див. там-то).

legal fact

див. juridical fact

legal fraud

див. constructive fraud

legal memory

юридична пам’ять, відлік якої започатковано 1189 р. Вестмінстерським статутом 1275 р.

див. також time immemorial

legal person

1. юридична особа.

2. (рідко) фізична особа або юридична особа.

legal representation

адвокат, який захищає інтереси сторони у судовому спорі або кримінальній справі.

legal year

рік, який складається із чотирьох судових сесій (sittings, див. там-то).

legatee

спадкоємець за заповітом (особливо рухомого майна).

legislation

1. законодавство, законодавчий акт, законодавчі акти.

2. законодавча, нормотворча діяльність.

legislature

законодавчий орган, легіслатура.

legitimacy

1. законність.

2. законнонародженість дитини.

legitimation

надання дитині статусу законнонародженої.

lessee

орендар на основі lease, див. там-то.

lessor

орендодавець на основі lease, див. там-то.

letters of administration

судове повноваження на управління майном померлого за відсутності заповіту.

letters of credence

вірчі грамоти.

liability

1. відповідальність.

2. зобов’язання за законом (напр., борг).

libel

розповсюдження неправдивої інформації (наклепу) про особу у письмовому або іншому фіксованому виді (у фільмах, рисунках, публічних виставах, радіо- або телепередачах, в Інтернеті).

див. також slander

liberty

див. franchise

liberty and freedom from arbitrary detention

право особи на захист від безпідставного (свавільного) позбавлення волі, гарантоване Європейською Конвенцією з прав людини 1950 р. та Законом про права людини 1998 р.

licence

1. ліцензія.

2. офіційний дозвіл.

3. дозвіл увійти на землю іншої особи з визначеною метою.

див. також parole

licensee

1. особа, яка отримала офіційний дозвіл або ліцензію (здебільшого йдеться про ліцензію на продаж алкогольних напоїв).

2. особа, яка отримала дозвіл увійти на землю іншої особи з визначеною метою.

licensing laws

законодавство, яке регулює продаж та споживання алкогольних напоїв (зокрема Закон про ліцензування 2003 р.).

lien

право утримання (товарів, вантажу за несплату боргу).

life estate

див. life interest

life imprisonment

довічне ув’язнення.

life interest

право на довічне володіння майном.

також life estate

limitation

позовна давність (правила та терміни чинності викладено в Законі про позовну давність 1980р.).

limited company

компанія із обмеженою відповідальністю (чинна на основі Закону про компанії 2006 р.).

Lincoln's Inn

«Інн Лінкольна» (повна назва – The Honourable Society of Lincoln’s Inn), одна із чотирьох професійних асоціацій баристерів (назва, ймовірно, походить від імені правника 14 ст. Томаса де Лінкольна).

див. також Inns of Court

liquidation

ліквідація (компанії).

також winding up

liquidator

ліквідатор компанії (державний ліквідатор або кваліфікований спеціаліст з питань банкрутства).

lists

списки справ до слухання.

literary executor

виконавець літературної спадщини автора.

litigant

сторона у цивільному процесі.

litigant in person

сторона у процесі, яка особисто, без адвоката, представляє свої інтереси.

litigation

1. провадження в суді.

2. судовий спір (здебільшого в цивільному праві).

3. сфера права, яка стосується спорів.

litigation friend

особа, яка несе відповідальність за подання позову від імені недієздатного або неповнолітнього, не будучи його опікуном (попередньо guardian ad litem, next friend).

living memory

«пам’ять тих, що живе», пам’ять нинішнього покоління (переважно у фразі “within living memory”, на пам’яті нинішнього покоління).

living will

«довічний заповіт»; документ, який засвідчує розпорядження особи щодо обставин, згідно з якими вона через недієздатність відмовляється від рятування шляхом медичного втручання (юридичний термін в Англії – Advance Decision, у Шотландії – Advance Directive).

local authority

1. місцева влада.

2. органи місцевого самоврядування.

local government

місцеве самоврядування.

local laws

місцеві закони; є чинними на території будь-якої місцевої влади. Перелік місцевого законодавства подано у Хронологічному списку місцевого законодавства (Chronological Table of Local Legislation) від 1996 р.

long tenancy

оренда терміном більше ніж 21 рік.

Lord Advocate

«Лорд-адвокат», голова системи публічного кримінального переслідування Шотландії.

Lord Chancellor

«Лорд-канцлер», історично голова судової системи Англії та спікер Палати Лордів. У 2005-2007 рр. майже всі його функції передано іншим посадовим особам.

Lord Chief Justice

головний суддя кримінального апеляційного суду, головний суддя Суду королівської лави, відділення Високого Суду правосуддя.

Lord (Lady) Justice of Appeal

звичайний суддя апеляційного суду.

див. Court of Appeal

loss of amenity

втрата або зниження фізичної або психічної спроможності та/або дієздатності внаслідок тілесних ушкоджень (враховується при відшкодуванні збитків).

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala