M

magistrate

мировий суддя (justice of the peace, див. там-то) або штатний суддя, який засідає в мировому суді (district judge (magistrates' courts), див. там-то).

magistrates’ court

мировий суд; суд нижчої інстанції, юрисдикцію якого викладено в Законі про мирові суди 1980 р. та інших статутних актах.

раніше police court

Magna Carta

Велика хартія вольностей 1215 р.

maintenance

утримання (чоловіка, дружини, дитини).

maintenance order

судовий наказ про утримання (чоловіка, дружини, дитини).

majority

1. більшість (напр., у голосуванні).

2. повноліття (зараз з досягненням 18 років; попередньо, до впровадження Закону про реформу сімейного права 1969 р., - з 21 року).

majority rule

правило прийняття рішень більшістю голосів на зборах компанії.

majority verdict

вердикт (рішення присяжних), прийнятий більшістю голосів (припустимий у кримінальних та цивільних справах).

making off without payment

втеча без оплати (напр., з ресторану, магазину, заправної станції, таксі тощо); злочин, який переслідується за Законом про крадіжку 1978 р.

malfeasance

неправомірна, незаконна дія.

malice

злий умисел або необережність (злочинна самовпевненість).

malice aforethought

«злий передумисел»; винна воля (mens rea, див. там-то), на підставі чого особу визнають винною в скоєнні умисного вбивства (murder, див. там-то).

malicious falsehood (injurious falsehood)

надання завідомо неправдивої інформації зі зловмисною метою.

malicious prosecution

зловмисне та/або необґрунтоване судове переслідування.

malicious wounding

зловмисне заподіяння тілесного ушкодження.

mandate

(у приватному праві) мандат; повноваження, надане особі іншою особою для виконання будь-якої дії.

manslaughter

неправомірне ненавмисне вбивство, на відміну від умисного (murder, див. там-то), верхньою межею покарання за скоєння якого є довічне позбавлення волі.

Mareva injunction

див. freezing injunction

marital breakdown

розрив подружніх відносин; для законного розірвання шлюбу необхідні докази, що розрив відносин є остаточним і безповоротним (напр., через зраду, залишення сім’ї, непомірковану поведінку тощо).

marriage by certificate

цивільний шлюб за посвідченням, виданим Реєстратором народжень, шлюбів і смертей (Registrar of Births, Marriages and Deaths, див. там-то), а також Англіканською церквою; стосується всіх шлюбів, за винятком церковних, оформлених в Англіканській церкві.

marriage by certificate and licence

(цивільний) шлюб за посвідченням та ліцензією, виданими Реєстратором народжень, шлюбів і смертей (Registrar of Births, Marriages and Deaths, див. там-то); відрізняється від marriage by certificate (див. там-то) швидкістю оформлення (переважно 24 години після подання заяви) та вищим розміром оплати.

marriage settlement

див. antenuptial settlement, postnuptial settlement

martial law

правління державою в умовах воєнного стану. Неписане конституційне право або право монарха Сполученого Королівства не передбачає оголошення воєнного стану.

Master of the Rolls

суддя, президент цивільного відділення апеляційного суду (Court of Appeal, див. там-то), який, крім усього, відповідає за архіви Канцлерського суду (Chancery Division, див. там-то) та допуск соліситорів до юридичної практики.

Masters of the Bench

див. Benchers

Masters of the Supreme Court

молодші судді відділення Королівської лави та канцлерського відділення Високого суду правосуддя.

matrimonial home rights

право чоловіка/дружини або цивільного партнера/цивільної партнерки проживати у спільному (подружньому) помешканні (без виселення з нього).

також rights of occupation

matrimonial offence

порушення норм подружнього життя (напр., невірність, жорстоке поводження тощо) однією зі сторін подружжя.

matrimonial proceedings (matrimonial causes)

провадження щодо розірвання шлюбу, окремого проживання подружжя або недійсності шлюбу.

maximum penalty

верхня межа покарання.

McNaghten Rules

«правила Макнатена», згідно з якими вирішують питання щодо осудності чи неосудності обвинуваченого. Сформульовані 1843 р. у справі лісоруба Макнатена, який вчинив замах на життя британського прем’єр-міністра, помилково прийнявши його за іншу людину. За правилами, для висновку щодо неосудності особи необхідно довести, що під час вчинення злочину вона перебувала під впливом розладу розумової діяльності, який унеможливлював усвідомлення характеру свого діяння або його правове значення (mens rea, див. там-то).

measure of damages

норми для встановлення розміру збитків у деліктних позовах або справах про порушення контракту.

mediation

медіація, тобто вид альтернативного вирішення спору без звернення до суду.

Member of Parliament (MP)

член Парламенту Сполученого Королівства.

Member of the European Parliament (MEP)

член (депутат) Європейського Парламенту.

memorandum of association

документ, у якому викладено основні положення щодо заснування реєстрованої компанії (назва, адреса, вид, мета тощо); разом із правилами управління (articles of association, див. там-то) формує статут компанії.

mens rea

«винна воля»; психічний стан, який у момент скоєння злочину є необхідною умовою для визнання особи винною в скоєнні злочину.

mercy

див. prerogative of mercy

Michaelmas term

осіння судова сесія (із жовтня до грудня).

Middle Temple

«Середній Темпл» – одна із чотирьох професійних асоціацій баристерів.

див. Inns of Court

military court

військовий суд (Court Martial або Court of Chivalry).

minimum penalty

нижня межа покарання.

ministerial responsibility

відповідальність перед Парламентом (за прийняті рішення та управління міністерствами) Кабінету міністрів загалом та кожного міністра зокрема.

Ministry of Justice

Міністерство юстиції (створене в 2007 р.); йому передано нагляд за судами, суддями, фінансуванням судових проваджень, пенітенціарною системою, пробацією тощо.

minor

неповнолітній.

misadventure

див. death by misadventure

miscarriage of justice

неправильне правосуддя або неправильне відправлення правосуддя.

misconduct

неправильна або помилкова поведінка чи дія.

misdemeanour

(до 1967 р.) будь-який із менш тяжких злочинів, на відміну від felony (див. там-то).

misdirection

неправильне напуття (інструктування) судді щодо питання права, виголошене присяжним під час слухання.

misfeasance

недбале або неналежне виконання правомірних дій.

misfeasance in public office

зловживання владою або службовим становищем, умисне та/або з недобросовісних мотивів.

misprision

(попередньо) неповідомлення про злочин; зараз, compounding an offence (див. там-то).

misrepresentation

(у договірному праві) надання однією стороною договору неправильної інформації, яка спонукує іншу сторону укласти договір.

mistake

неправильне чи помилкове розуміння факту або питання права.

mistrial

судовий розгляд, який частково або повністю втрачає чинність через певний недолік.

mitigation

1. пом’якшення вироку або покарання.

2. зменшення збитків чи шкоди, нанесеної внаслідок делікту або порушення контракту.

molestation

докучання, приставання (прискіпування) до члена подружжя, дітей (не обов’язково із застосуванням фізичного насильства).

money laundering

відмивання грошей; переслідується за Правилами протидії відмиванню грошей 2007 р.

moot

дебати на тему гіпотетичної судової справи, які відбуваються на практичних заняттях із підготовки баристерів.

mortgage

іпотечна застава, іпотека.

motive

мотив, який спонукує до будь-якої дії.

movables

матеріальне рухоме майно.

Mr. Justice, Mrs. Justice

«пан суддя», «пані суддя»; титул суддів Високого суду правосуддя, до якого додається прізвище (напр., Mr. Justice Brown).

murder

незаконне навмисне або тяжке вбивство; поняття не охоплює незаконного ненавмисного вбивства (manslaughter, див. там-то), та вбивства матір’ю дитини (infanticide, див. там-то).

mutual wills

два «взаємні» заповіти (напр., членів подружжя), автори яких домовляються між собою їх не відкликати.

див. також joint will

My Honourable Friend the Member for ...

«Мій достойний друг, депутат від округу ...»; фразу використовують у звертанні до члена Парламенту (від третьої особи) або вислові про нього.

My Learned Friend

«Мій учений колега»; фразу використовують у звертанні до колеги-баристера (від третьої особи) або вислові про нього.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala