N

naked agreement

угода, що не передбачає зустрічного задоволення і тому позбавлена позовної сили.

також nudum pactum

naked trust

див. bare trust

National Assembly for Wales

див. Welsh Assembly

National Crime Squad (NCS)

(попередньо) всенаціональний правоохоронний орган, встановлений Законом про поліцію 1997 р. для боротьби із серйозною та організованою злочинністю.

див. Serious Organised Crime Agency

national treatment standard

національний режим; принцип міжнародних відносин, який передбачає договірне зобов'язання щодо встановлення для іноземців такого ж правового режиму, яким користуються громадяни цієї країни.

nationality

1. національність.

2. громадянство.

natural child

1. позашлюбна дитина.

2. рідна дитина (на відміну від усиновленої).

natural justice

справедливе та чесне правосуддя, засноване на двох основних принцпах неупередженості (rule against bias) та вмінні вислуховувати іншу сторону (audi alteram partem).

natural law

природне право, на відміну від позитивного права (positive law).

natural person

фізична особа.

див. також juristic person, legal person

natural rights

невід'ємні права, що належать власнику землі.

naturalisation

натуралізація; вимоги щодо отримання британського громадянства викладені в Законі про національність, імміграцію та притулок 2002 р.

naval law
necessaries

товари та послуги, необхідні для утримання неправоздатної осoби або іншої особи, яка перебуває на утриманні.

necessity

метод захисту у кримінальному судочинстві, який передбачає обгрунтування неправомірності дій внаслідок тиску певних обставин.

negative pregnant

спростування, яким особа визнає лише окремі дії, заперечуючи при цьому конкретний факт.

negative prescription

1. позовна давність.

2. втрата права вимоги за строком давності.

negative resolution

рішення парламенту про скасування урядового документа, прийнятого в межах повноважень уряду.

також delegated resolution

neglect

занедбування, недбалість; є злочином, якщо через недбалість здоров’ю дитини завдано шкоди або страждань, яких можна було уникнути.

negligence

1. недбалість.

2. необережність.

negligent escape

втеча засудженого з місця утримання або з-під варти внаслідок злочинної недбалості посадової особи.

negligent homicide

вбивство через необережність.

negligent misrepresentation

див. negligent misstatement

negligent misstatement

помилкова, спричинена недбалістю заява, яка не мала наміру вводити в оману, але водночас призвела до збитків.

також negligent misrepresentation, careless statement

neighbour principle

принцип застосування розумної обережності з метою не завдати шкоди сусідам, заснований на прецеденті справи Donoghue v. Stevenson 1932 р.

new trial

новий розгляд (слухання) справи, призначений апеляційним судом.

також retrial

next friend

див. litigation friend

next of kin

найближчий родич або найближчі родичі.

nisi

«якщо не» (з латинської); неостаточний, неабсолютний.

див. також decree nisi

no case to answer

«немає підстав для позову». Заява про необґрунтованість позову, яку може подати відповідач (або обвинувачений) після вислуховування аргументації у справі.

"no win, no fee" agreement

див. conditional fee agreement

no-fault compensation

принцип, згідно з яким виплата компенсації за тілесне ушкодження не потребує доведення вини будь-якої сторони; стосується здебільшого ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортних пригод у США та Канаді; у Сполученому Королівстві частково застосовується у формі пільг потерпілим від нещасних випадків на виробництві.

nolle prosequi

заява обвинувачення про відмову від подальшого кримінального переслiдування до початку судового розгляду або вже під час слухання справи, але до винесення вироку.

nominal damages

номінальні збитки, символічна сума збитків.

nomination

визначення членом товариства взаємодопомоги особи, яка отримає всі його права, у разі його смерті. Здійснюється у письмовій формі, може бути відкликане у будь-який час.

nominee

сторона, яка володіє правовим титулом на майно на користь інших осіб, але практично не виконує реальних обов'язків за винятком незначної кількості доручень вигодоотримувача.

nonage

період неповноліття (до 18 років).

noncontentious business

справи адвоката-соліситора, які не є спірними та/або не підлягають судовому розгляду.

nondisclosure

замовчування або нерозголошення стороною інформації чи документів у справі, які вона зобов’язана розкрити.

nonfeasance

невиконання (дії, зобов’язання тощо).

nonjoinder

прохання припинити цивільний судовий розгляд на підставі відсутності всіх позивачів чи відповідачів у процесі.

non-molestation order

наказ суду за Законом про сімейне право 1996 р., який забороняє відповідачеві порушувати спокій членів сім'ї: дружини, чоловіка, дітей тощо. Порушення наказу переслідується Законом про домашнє насильство, злочини та потерпілих від злочинів 2004 р.

non-performance

невиконання (угоди, контракту тощо).

non-resident parent

батько або мати, які не проживають разом із дитиною, але які зобов'язані утримувати дитину.

non-suit

1. відкликання суддею слухання перед судом присяжних та винесення вироку на користь підсудного.

2. (попередньо) невиконання позивачем процесуальних дій, яке (що) засвідчує відмoву від пoзову.

non-user

незастосування права на землю, що може спричинити припинення права після певного терміну.

Northern Ireland Assembly

Північно-Ірландська асамблея, встановлена Законом про Північну Ірландію 1998 р. та відновлена 2007 р. Приймає законодавчі акти відносно Північної Ірландії у всіх питаннях, крім тих, за якими збережено повноваження Парламенту Сполученого Королівства. Північна Ірландія має власну правову систему – Північно-ірландське право.

not guilty

не винний.

not proven

(Шотландія) рішення суду про виправдання через недоведеність фактів у справі.

notary

нотаріус; переважно права нотаріусів (з обмеженнями) мають соліситори.

також notary public; див. також commissioner for oaths

notary public

див. notary

notice

1. інформація про факт (факти).

2. повідомлення, зроблене заздалегідь.

3. формальне попередження про припинення договору після визначеного терміну.

notice of intended prosecution

повідомлення про намір переслідувати в судовому порядку особу за порушення конкретних правил дорожнього руху (напр., перевищення швидкості, небезпечне керування автомобілем тощо).

notice of issue

судове повідомлення позивачеві про подробиці справи (номер справи, оплачену суму судових витрат тощо).

notice to quit

попереднє повідомлення орендаря орендодавцем про припинення орендного договору.

novation

новація, заміна чинного договору (контракту) на новий.

nudum pactum

див. naked agreement

nuisance

стан та/або дії, які перешкоджають використанню або володінню землею чи правами на землю (private nuisance) або завдають шкоди здоров’ю, безпеці, спокою чи майну громадськості (public nuisance).

nullity of marriage

недійсність шлюбу, спричинена різними непорозуміннями у подружньому житті. Основними підставами для визнання недійсності є: близькі родинні стосунки, недосягнення шлюбного віку, відсутність добровільності, невиконання подружніх обов'язків (фізична неможливість або безпричинне небажання).

nuncupative will

усний заповіт; не має чинності в англійському праві, за винятком privileged will (див. там-то) та donatio mortis causa.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala