W

waiver

1. відмова (від права, вимоги, привілею тощо).

2. документ, що засвідчує відмову особи від свого права.

waiver of immunity

відмова від імунітету.

waiver of tort

відмова від права подавати позов щодо відшкодування збитків, з огляду на перевагу іншого засобу захисту.

walking possession

згода (за підписом) боржника не вилучати товари, стягнені судовим виконавцем, з наданням останньому повсякчасного доступу до товарів; взамін боржникові дозволено надалі володіти товарами.

ward

особа, яка перебуває під опікою суду.

ward of court

неповнолітня або недієздатна особа, яка перебуває під опікою суду.

wardship

1. повноваження Високого суду взяти під опіку неповнолітню особу.

2. взяття під опіку неповнолітньої особи.

3. опіка (напр., над неповнолітньою або недієздатною особою).

warned list

список майбутніх справ до слухання, які ще не включені до Cause List див. там-то.

warrant

1. наказ.

2. ордер (на арешт або обшук приміщення виданий мировим суддею).

warrant of commitment (committal)

наказ суду про взяття під варту або ув’язнення.

warrant of delivery

виконання судового наказу про повернення товарів або їх вартості, згідно з яким судовий виконавець уповноважений відібрати товари від боржника та повернути їх кредиторові.

warrant of detention

судовий наказ про утримання під вартою заарештованого.

warrant of execution

ухвала суду про примусове виконання його рішення у цивільних справах.

warrant of/for arrest (arrest warrant)

ордер на арешт.

warranty

гарантія.

waste

будь-які зміни орендованого нерухомого майна, спричинені діями або недбалістю орендаря.

wasted costs order

судовий наказ про стягнення із юридичного представника або відмову від відшкодування збитків, спричинених його неправильними, нерозумними чи недбалими діями або невиконанням їх.

wasting police time

«марнування часу поліції» з огдялу на умисне подання неправдивого повідомлення про скоєння злочину чи іншої неправдивої інформації; правопорушення переслідується за Законом про кримінальне право 1965 р.

water rights

див. aquatic rights

weapon of offence

будь-яка зброя (offensive weapon, див. там-то) або інший предмет (канат, мотузка, перцевий балон тощо), зроблений або пристосований з метою позбавити людину дієздатності.

welfare law

законодавство про соціальне забезпечення (включає також законодавство про захист зайнятості, охорону здоров’я та безпеку тощо).

Welsh Assembly (National Assembly for Wales)

Національна асамблея Уельсу, встановлена Законом про управління Уельсом з 1998 р.; має обмежені компетенції щодо місцевих питань, які виключають законодавчі функції та стягування податків.

white paper, government

документ (представлений урядом Парламентові), який містить інформацію щодо пропоновананої політики або пояснення щодо пропонованого законодавства.

див. також Command Papers

wilful default

умисне або недбале невиконання обов’язків (напр., неявка до суду).

wilful misconduct

умисне виконання неправомірної дії або невиконання будь-якої дії, яка засвідчує недбалу байдужість щодо можливих наслідків.

wilful neglect

(у цивільному праві) навмисне (свідоме) невиконання обов'язку.

wilful refusal to consummate

умисна відмова від фізичного завершення (консумації) шлюбу, яка може стати підставою для визнання його недійсним.

will

1. бажання.

2. заповіт.

winding up

ліквідація (компанії).

winding up petition

клопотання про ліквідацію компанії, подане до суду з метою отримання наказу про обов'язкову ліквідацію.

with costs

з покладанням судових витрат.

with notice

про судове слухання у цивільній справі, у якому одна сторона повідомила іншу про час і місце слухання, та обидві сторони з’являються до суду; попередня назва (до впровадження Закону про цивільне провадження 1999 р.) – inter partes.

withdrawal of issue from jury

розпуск суддею присяжних, відтягнення справи від присяжних.

without notice

про клопотання до суду однієї сторони у справі за відсутності іншої; попередня назва (до впровадження Закону про цивільне провадження 1999 р.) – ex parte.

without prejudice

без визнання відповідальності або зобов’язання (фраза використовувана під час переговорів щодо врегулювання претензії); документ, який має такий заголовок, не може бути прилучений до справи без згоди обох сторін.

witness

свідок.

witness box (witness stand)

місце для свідків (у суді).

witness summons

повістка (виклик) свідка до суду.

раніше subpoena

witnessing part (of deed)

вступні слова частини (operative part) документа, якою розпочато виклад суті юридичного акта (“Now this deed witnesseth as follows ...”, “Оцим акт засвідчує наступне ...»).

words of art

терміни, юридичне тлумачення яких є встановленим та юридична сила яких є загальновідомою.

words of limitation

слова у документі про передачу землі, якими визначено право, яке передається.

words of purchase

слова у документі про передачу землі, якими визначено особу, якій земля передається.

wounding with intent

умисне заподіяння поранень з наміром завдати тілесного ушкодження, тяжкого тілесного ушкодження, або чинити опір законному арешту; за Законом про злочини проти особи 1861 р. карається позбавленням волі (включно з довічним ув’язненням).

writ

наказ суду в ім'я суверена зі вказівкою здійснити певні дії або утриматись від їхнього виконання.

writ of certiorari

наказ про витребування справи із суду нижчої інстанції до суду вищої інстанції з метою її перегляду.

writ of delivery

наказ суду про примусове виконання судового рішення про доставку товарів; уповноважує співробітника виконавчої служби конфіскувати товари та доставити їх позивачу або отримати кошти відповідно до їхньої оціночної вартості.

writ of execution

(у цивільному провадженні) наказ суду про виконання судового рішення.

wrong

1. цивільна або кримінальна неправомірність.

2. правопорушення.

3. делікт, див. tort

4. шкода.

wrongful dismissal

припинення трудового договору роботодавцем у спосіб, який суперечить положенням договору.

wrongful trading

ведення торгівлі в період, коли компанія усвідомлює практичну неможливість уникнення процедури ліквідації компанїї.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala