X

x, signature by

знак, який ставить неписьменна або неповноспроможна особа замість підпису (такий документ не набуває чинності без присутності свідків).

також signature by mark

Y

year and thereafter from year to year

форма слів, яка іноді використовується у договорах про оренду приміщень, згідно з якою орендар отримує оренду на встановлений термін на перший рік, а далі щорічну періодичну оренду.

young offender

неповнолітній злочинець, правопорушник (від 14 до 17 років).

Young Offender Institution (YOI)

пенітенціарний заклад для правопорушників віком від 18 до 20 років.

Your Honour

«Ваша честь» (у звертанні до судді).

youth community order

наказ суду щодо виконання покарання правопорушниками віком до 16 років.

youth court

суд нижчої (першої) інстанції, який здійснює юрисдикцію щодо злочинів, скоєних неповнолітніми правопорушниками, та інших питань, пов'язаних з дітьми віком до 18 років; раніше називався juvenile court.

youth custody

вирок позбавлення волі, який застосовують до правопорушників віком від 12 до 17 років.

youth custody order

наказ про відбування покарання у пенітенціарному закладі для неповнолітніх.

Z

zealous witness

свідок, який виявляє надмірну прихильність до однієї зі сторін.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala