Навчання – Studying

Basic words

освіта (початкова, середня, вища) – education (primary, secondary, higher)

освітній – educational

наука – academic activity, scholarship

науковець – academic, scholar

навчання – study, learning

вчитися, навчатися – to study

школа – school

університет– university

вищий навчальний заклад (ВНЗ) – higher education establishment (HEI)

інститут – institute

кафедра – (university) department

факультет – faculty, department

аудиторія – lecture room (hall)

ректор – provost (university head)

викладач(ка) – lecturer

учень, учениця – pupil

вчитель(ка), учитель(ка) – teacher

студент(ка) – student

аспірант – PhD student

семестр – semester

сесія – university teaching period

пара, заняття – ‘teaching event’, class

лекція – lecture

семінар – seminar

урок – lesson

екзамен, іспит – exam

складати екзамени – to sit exams

тестування – assessment

предмет – subject

вивчати (предмети) – to study (subjects)

робота – work

твір, есе – essay

курс – course; year of study

слухати (відвідувати) курси – to attend courses

Talking about your studies

Де [в якому університеті, в якому навчальному закладі] ви вчитеся [ти вчишся]?

Where are you studying?

На якому курсі [факультеті] ви вчитеся [ви навчаєтеся]?

In which year of study [in which faculty] are you?

Я вчуся [навчаюся] на першому [другому, останньому] курсі, на історичному [філологічному, географічному] факультеті.

I’m in my first [second, final] year, at the faculty of history [language and literature, geography].

На якій кафедрі ви вчитеся/навчаєтеся [ти вчишся/навчаєшся]?

In which department are you studying?

Я вчуся [навчаюся] на кафедрі політичних [історичних, економічних] наук.

I’m at the department of political science [history, economics].

Які курси ви слухаєте [відвідуєте]?

Which courses you do attend?

Я слухаю курси літератури [мови, історії, мистецтвознавста].

I attend courses in literature [language, history, art history].

Які предмети Ви вивчаєте [ти вивчаєш] у школі [в університеті]?

Which subjects are you taking at school [university]?

Я вивчаю німецьку мову [лінгвістику, англійську літературу, макроекономіку].

I’m taking German [linguistics, English literature, macroeconomics].

Ви довго вивчаєте [ти довго вивчаєш] українську мову?

Have you been learning Ukrainian long?

Я вивчаю українську мову вже два роки.

I’ve been learning Ukrainian for two years now.

Які предмети [курси] Вам найбільше подобаються [до вподоби]?

Which subjects [courses] do you like best?

Найбільше мені подобається [до вподоби] німецька література.

I like German literature the most.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2016 Marta Jenkala