Exercise 1.1A

Answer each question below using the spaces provided. Click on 'show answer' to see if your response is correct.

Проходячи митний контроль при в’їзді в Україну ви маєте подати певні відомості. Проте ви можете обрати зелений коридор, якщо не маєте при собі валюти більше 10000 євро, товарів на суму до 200 євро, товарів заборонених до переміщення.

When may you go through the green channel?

if you have cash up to 10,000 euros, goods up to 200 euros, no forbidden items

Митник має право перевірити, чи правильно ви обрали "коридор", і може вимагати повідомлення про:
1. Режим, яким ви переміщуєтесь: в'їзд або транзит.
2. Відомості про себе: прізвище, ім'я, по батькові; серія і номер паспорта.
3. Місце постійного проживання (країна) та громадянство.
4. З якої чи/та в яку країну прямуєте.
5. Чи прямують разом з вами діти, скільки.
6. Кількість місць багажу, включаючи ручну поклажу.

What information should be given as listed under nos. 1-6?

1. whether you’re entering the country or in transit
2. surname, name, patronymic (n/a for UK citizens); passport series and number
3. country of permanent residence and nationality
4. the countries you are travelling from and to
5. whether you are accompanied by children; if so, how many
6. number of items of luggage, including hand luggage

7. Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, цінні папери, банківські метали, вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані, які ви при собі маєте.

8. Наявність предметів, які потребують обов'язкового декларування. Йдеться про: будь-яку зброю, наркотики і психотропні речовини, культурні цінності, друковані видання та інші носії інформації, отруйні і сильнодіючі речовини та ліки, радіоактивні матеріали, об'єкти флори і фауни, високочастотні радіоелектронні пристрої.

... and under nos. 7-8?

7. amount of Ukrainian and other currency, securities, precious metals and stones and items made from them
8. objects which must be declared: weapons, narcotics, psychotropic substances; objects of cultural value, printed matter and other media; poisons and potent substances; radioactive materials; flora and fauna; high-frequency electronic devices

9. Наявність у вас предметів, які підлягають обкладенню податками (не оподатковуються товари вартістю до 200 євро) та предметів, які тимчасово ввозяться.

10. Якщо ви прямуєте транспортним засобом, вам слід його задекларувати та подати відомості про нього: тип, марка, рік випуску, об'єм двигуна, номери шасі, кузова (ідентифікаційний номер), двигуна.

Ви повинні підтвердити всі заявлені в декларації відомості особистим підписом.

... and under nos. 9-10?

9. items subject to taxation or brought in temporarily
10. any means of transport: type, make, year, engine capacity, chassis, body and engine nos.

What must you do finally?

sign the form

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2011 Marta Jenkala