5.1 Initial Research

This passage provides information on medical insurance for foreign visitors to Ukraine. Read the passage and then check whether you have understood it by doing Exercise 5.1A.

В 1997 році Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України (далі – Порядок).

Згідно з Порядком встановлена обов'язкова наявність в іноземців, які тимчасово перебувають на території України, страхового поліса (сертифіката), виданого Державною страховою компанією України, що гарантує оплату вартості екстреної медичної допомоги.

Зазначений страховий поліс (сертифікат) може бути виданий під час оформлення в'їзних документів або перетинання державного кордону України.

Зазначена норма не поширюється на співробітників дипломатичних представництв і працівників консульських установ іноземних держав та членів їх сімей, членів офіційних делегацій, які прибувають на запрошення Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, членів команд військових та військоводопоміжних кораблів, осіб, які в установленому порядку отримали статус біженця в Україні, та осіб, які подали заяву про надання статусу біженця в Україні.

Якщо чинними міжнародними договорами України встановлені інші правила, то застосовуються правила міжнародних договорів України.

Громадяни Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, Республіки Узбекистан, Республіки Болгарія, Угорщини, Чехії, Великобританії, Монголії, з якими Україна має договори щодо безплатного надання екстреної медичної допомоги, не повинні мати страховий поліс (сертифікат).

Зазначений страховий поліс також не потрібен спеціалістам у галузі охорони здоров'я Китайської Народної Республіки, студентам, аспірантам, особам, які направляються для наукової спеціалізації з Корейської НДР і Польщі, організованим туристичним групам з Румунії.

В Постанові Кабінету Міністрів про оформлення візових документів для в'їзду в Україну затверджені Правила, якими передбачені підстави для відмови іноземцю або особі без громадянства в оформленні віз, однією з яких є відсутність страхового поліса, встановленого законодавством.

Exercise 5.1A

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2011 Marta Jenkala