Exercise 7.1A

Summarise, in English, how each type or level of education is defined in the passage on page 7.1 and by which educational establishments it is delivered. In each case click on 'show answer' to see if your summary is correct.

1. Дошкільна освіта – Дошкільну освіту здійснюють дошкільні навчальні заклади, наприклад: ясла, ясла-садки, дитячі садки, будинки дитини, дитячі будинки інтернатного типу, ясла-садки сімейного типу, центри розвитку дитини.

pre-school: crèches, playgroups, nurseries, mother and toddler groups, residential and day children’s centres

2. Загальна середня освіта – Загальна середня освіта здобувається в школах трьох ступенів: перший – початкова школа (1-4 клас), що забезпечує початкову загальну освіту, другий – основна школа (5-9 клас), що забезпечує базову загальну середню освіту, третій – старша школа (10-11 клас), що забезпечує повну загальну середню освіту. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об´єднань. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

general at 3 levels: (i) elementary school (years 1-4); (ii) basic (years 5-9) and (iii) senior (years 10-11); pupils completing elementary and basic schools are deemed to have gained “basic general secondary education”, and those completing senior school - “full general secondary education”

3. Позашкільна освіта – До позашкільних закладів освіти належать палаци, будинки, центри, станції дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі заклади освіти, бібліотеки, дитячі театри, парки, оздоровчі центри та інші заклади.

out-of-school: extra-curricular activities at arts centres, libraries, children’s theatre groups, parks, health and fitness centres

4. Професійно-технічна освіта – Професійно-технічними закладами освіти є: професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне училище, навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат, інші типи закладів, що надають робітничу професію.

vocational: specialised vocational schools, technical colleges and other establishments providing training in technical, agricultural and arts subjects; also companies and production plants providing apprenticeships, in-service training and re-qualification for the workplace

5. Вища освіта – Вищими закладами освіти є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет.

higher: technical and other colleges, institutes, conservatoires, academies and universities

6. Післядипломна освіта – До закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення; навчально-курсові комбінати; підрозділи вищих закладів освіти (філії, факультети, відділення та ін.); професійно-технічні заклади освіти; відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах. 

post-degree: academies, institutes, centres and higher education departments providing professional extension and re-orientation courses

7. Аспірантура – Здійснюється при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін перебування в аспірантурі (здобуття ступеня кадидата наук) не перевищує трьох років. 

first postgraduate research degree; open by competition to graduates with an MA or specialist degree; 3-years; qualification of «кандидат наук», roughly equivalent to PhD

8. Докторантура – Здійснюється при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Термін перебування в докторантурі (здобуття ступеня доктора наук) не перевищує трьох років. 

higher post-doctoral degree; open to those with a «кандидат» degree and with a track record of research and publication; 3-years; qualification of «доктор наук»

9. Самоосвіта – Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, навчальні теле-, радіопрограми тощо.

self-education: сontinuing education and open courses at open/community universities and lecture centres, libraries, radio and television courses, clubs and centres

10. Освітні рівні – Виходячи зі структури освіти, в Україні законодавством встановлено відповідні освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. 

the 6 official levels of education: elementary general, basic general secondary, full general secondary, vocational, basic higher and full higher

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2011 Marta Jenkala