10.1 Initial Research

Printed below is an extract from a call for papers for a conference in Ukraine. Read the passage and then check whether you have understood it by doing Exercise 10.1A.

Для участі у конференції необхідно:

 • Надіслати заявку до 5 грудня 2011 року на електронну адресу, у якій треба вказати відомості про автора чи авторів (прізвище, ім’я, електронну адресу, телефон), місце навчання (роботи), курс; тема виступу; науковий керівник (науковий ступінь, прізвище та ініціали).
 • Надіслати матеріали доповідей (тези) до 10 грудня в електронному форматі. Надрукований текст, підписаний науковим керівником, подається під час реєстрації в день конференції.
 • Після підтвердження прийняття Ваших тез до 21 січня 2012 р. сплатити благодійний внесок.
 • Учасники конференції у разі необхідності забезпечуються житлом (за кошти самих учасників). Тому, якщо вам потрібно житло, вкажіть це в заявці на участь у конференції. Перед початком конференції учасникам буде надіслана детальна інформація.

Тези не будуть опубліковані в разі:

 • невчасної сплати благодійного внеску
 • оформлення матеріалів без дотримання вимог або надання їх із запізненням.

Вимоги до оформлення тез:

 1. Обсяг тез 3-4 стор. в електронному варіанті в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль; поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см, абзац – 1,25 см, міжрядковий інтервал - 1,5.
 2. У правому верхньому куті вказати ім'я та прізвище автора – курсивом, нижче вказати наукового керівника (якщо такий є), його науковий ступінь, прізвище та ініціали та вказати нижче повну назву навчального закладу.
 3. Пропустивши один рядок, по центру вказати назву доповіді.
 4. Короткі анотації українською та англійською мовами (2-3 речення).
 5. Далі після одного чистого рядка йде текст доповіді, який друкується 14 кеглем, 1,5 інтервал.
 6. Список використаних джерел та літератури (до 7 позицій) оформляти згідно з останніми вимогами ВАКу.

Якщо матеріали буде прийнято до друку, автору буде надіслано повідомлення.

Exercise 10.1A

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2011 Marta Jenkala