І

і and

ідея idea

ікра caviar, fish roe

іменини namesday, saint's day

ім’я name

ім’я по батькові patronymic

інженер engineer

інколи sometimes, at times

іноді sometimes, at times

іноземний foreign

інститут institute; institution

інтелігентний intelligent

інтерв’ю interview (in media etc.)

інтерес interest

Інтернет Internet

інформація information

інший other, another; different

існувати to exist

іспанець a Spanish male

Іспанія Spain

іспанка a Spanish female

іспанський Spanish

іспит exam, test

історик historian

історичний historical

історія history

італієць a male Italian

італійка a female Italian

італійський Italian

Італія Italy

іти (йти), піти to go (on foot)

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2016 Marta Jenkala