8.4 In the Field

Given in this section are examples, in context, of grammatical structures and vocabulary which are relevant to this module. Read the dialogue and make a note of useful words and phrases.

Discussing postgraduate qualifications in Ukraine and the UK

Вітаю, я так зрозуміла, що ти нещодавно успішно захистив у Лондоні дисертацію!

Дякую, я дуже хвилювався, це було завершенням майже чотирирічної роботи над дисертацією!

Як у вас відбувається захист?

Перш за все, ми повинні завершити роботу над дисертацією за три-чотири роки.

А довше не можна?

В принципі, ми повинні вкластися в цей термін з двох причин: по-перше, в основному грантодавці надають стипендії на три роки, а по-друге, самі університети нерідко ставлять таку вимогу.

А який порядок вступу до аспірантури?

У нас готують до ступеня «доктора філософії» - вважається, що цей ступінь вищий, ніж кандидатський, але нижчий, ніж докторський (в Україні).

Це звучить доволі складно!

Не так складно, просто в нас інша система. Спочатку треба підготувати декілька розділів дисертації та пройти проміжний захист.

Це коли?

Це, звичайно, залежить від теми, але приблизно через рік чи півтора від початку роботи над дисертацією.

А що далі?

Якщо на цьому етапі все пройшло успішно, можна завершувати роботу. Остаточний захист відбувається на засіданні ради, яка складається з наукового керівника (чи керівників) та зовнішнього екзаменатора. А як в Україні?

У нас захист відбувається на засіданні спеціалізованої вченої ради, в присутності інших зацікавлених осіб. Здобувач, тобто дисертант, у своєму виступі може або прочитати підготовлену доповідь, або прямо переказати основні результати проведеного дослідження. Далі йдуть запитання та зауваження присутніх, відповіді на запитання, виступ наукового керівника, який подає характеристику дисертанта, та виступи опонентів.

Мені здається, що в Україні це все відбувається досить формально!

Гадаю, що так, але процедура на цьому не закінчується. Далі йде дискусія та заключне слово здобувача. На завершення голова вченої ради підбиває підсумки і обирається лічильна комісія, яка проводить таємне голосування. Для позитивного рішення потрібно не менше трьох чвертей голосів членів ради.

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2011 Marta Jenkala