8.1 Initial Research

This passage provides information on accessing a university library in Ukraine. Read the passage and then check whether you have understood it by doing Exercise 8.1A.

ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

1. Право користування бібліотекою надається студентам основного складу бакалаврату та магістеріуму, аспірантам, професорсько-викладацькому складу та штатним працівникам університету.

1.1: Право користуватися індивідуальним абонементом, за яким література видається додому на тривалий термін, надається лише студентам основного складу та працівникам постійного складу університету. Читачі, які працюють в університеті тимчасово, користуються матеріалами бібліотеки тільки в читальній залі.

1.2: Інші особи, громадяни України та інших держав світу, мають право користуватися фондом бібліотеки на підставі гарантійного листа від установи із зазначенням наукової теми. Користуватися виданнями вони можуть лише в читальних залах під заставу документа. Таким читачам видається читацький квиток з позначкою «Сторонні читачі».

1.3: Вільні слухачі, студенти заочних відділень мають право користуватися лише читальними залами бібліотеки на підставі документа, що засвідчує особу.

2. Під час запису до бібліотеки та отримання читацького квитка подаються такі документи:

  • студенти: на підставі наказів університету про зарахування;
  • професорсько-викладацький склад та співробітники університету (постійні): службове посвідчення або довідка з відділу кадрів.
  • інші особи, громадяни України та інших держав світу: гарантійний лист від установи, паспорт.

3. Під час запису до бібліотеки читач повинен ознайомитися з "Правилами користування" та підтвердити зобов’язання про їх виконання підписом у відомості на отримання читацького квитка.

4.Читацький квиток є основним документом для роботи в бібліотеці. При вході в бібліотеку читач має пред’явити читацький квиток черговому бібліотекарю. Відсутність читацького квитка позбавляє права користуватися бібліотекою.

5. При втраті читацького квитка читач має подати заяву на ім’я директора бібліотеки із зазначенням причин втрати. Заява має бути завізована у всіх підрозділах бібліотеки, які обслуговують читачів.

(based on information from www.library.ukma.kiev.ua)

Exercise 8.1A

Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2011 Marta Jenkala