15.8 - Noun prefixes

You have already met verbal prefixes on page 11.6. Many of these will also come in handy for nouns and adjectives, so it would be a good idea to revise them.

Below are the most important noun (nominal) prefixes, with examples of their use (not all prefixes have been listed). Try to deconstruct each example into its prefix and stem and guess its meaning, then go to Exercise 15.8A.

без- безодня (from дно), безглуздість, безнадійність
в- (у-) ввезення (увезення), вхід, узаконення
ви- вихід, виграш, виховання
від- відділення, відхід, відмова
до- дозрівання, достаток, доопрацювання*
з- / зі- (с-) з'єднання, зліт, зіграність, скидання
за- зачіска, захід, захищеність
на- наплічник, наголос, наклейка
над- надпис, Наддністрянщина, надприродність
не- невільник, незавершеність*, неспокій
недо- недоплата, недокурок, недобір
о- / об- опис, опитування, обладнання
пере- перехід, перевага, передача
перед- передбачливість, переддень, передумова
під- підніжжя, під'їзд, підручник
по- подих, позов, поїздка
при- причепа, прийменник, приспів
про- провал, прозорість, простуда
проти- протиправність, протиставлення, противага
роз- / розі- розбіжність, роз'єднання, розкол
спів- співпраця, співіснування, співчуття
су- суспільство, сучасність, супровід

* Some nouns may have more than one prefix, e.g. до-о-працювання, без-по-радність.

Additionally, contemporary Ukrainian has a number of loaned prefixes (or nouns loaned whole, together with their prefixes), including: анти- (антипод, антитеза, антинауковий etc.), контр- (котрабанда, контрагент, контрнаступ etc.), дис- (дисгармонія, дискредитація, диспропорція etc.), дез- (дезінтеграція, дезінфекція, дезорієнтація etc.) and others.

Exercise 15.8A

Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2007 Marta Jenkala