«... розглянула правопис і кардинально його переробила, відкинувши штучне відмежовування української мови від російської мови, спростивши правопис, ліквідувавши націоналістичні правила цього правопису, що орієнтували українську мову на польську, чеську буржуазну культуру.»

(із Постанови Народного комісара освіти УСРР від 5-го вересня 1933 р. про "Український прввопис")

"... considered the orthographical norms and radically re-worked them, rejecting the artificial segregation of the Ukrainian language from the Russian language, simplifying the orthographic norms, abolishing the nationalistic rules of those norms, which set the Ukrainian language on a course towards Polish and Czech bourgeois culture."

(from the Decree of the People's Commissar for Education of the Ukrainian Socialist Soviet Republic on "Ukrainian Orthographic Norms", 5 September 1933)

Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2007 Marta Jenkala